komornik pukający do drzwi

Czy komornik może zająć całe wynagrodzenie?

Często dłużnicy boją się, że komornik pozostawi ich bez środków do życia. Czy słusznie? Nie – komornik nie może zająć całego wynagrodzenia. Wyjaśniamy jednak, ile może zabrać.

Kwoty zajęcia komorniczego różnią się od siebie w zależności od rodzaju umowy, w oparciu o którą pracuje dłużnik lub rodzaju świadczenia, jakie jest mu przyznane. Egzekucja długów jest uwarunkowana trzema czynnikami:

  1. powodem długów (długi alimentacyjne/ niealimentacyjne)
  2. rodzajem zatrudnienia (umowa o pracę w pełnym / niepełnym wymierzę godzin, umowa zlecenia, umowa o dzieło)
  3. kwotą minimalnego wynagrodzenia

Komornik nie może pozostawić dłużnika bez minimalnych środków do życia. Kwestia wygląda podobnie, gdy chodzi o rentę, emeryturę czy inne świadczenia. Wszystko tłumaczymy poniżej.

Zajęcia komornicze a umowa o pracę

Dłużnicy alimentacyjni są traktowani surowiej w porównaniu do osób, których długi nie wynikają z alimentów. Komornik ma prawo zająć 60% wynagrodzenia dla umowy o pracę na pełny etat, jeśli tłem długów są właśnie alimenty.

Jeśli zobowiązania finansowe wynikają z innych powodów, komornik może zająć 50% wynagrodzenia dłużnika, przy czym do dyspozycji dłużnika musi pozostać tzw. kwota wolna od zajęć.

Kwota, której komornik nie może zająć w 2019 roku, wynosi 2250 zł brutto, czyli 1663 zł netto. W poniższej tabeli przygotowaliśmy zestawienie płac i maksymalnych możliwych zajęć komorniczych.

Wynagrodzenie brutto Wynagrodzenie netto Ile maksymalnie może zabrać ci komornik? Ile pieniędzy ci zostanie?
2250 zł 1633,78 zł 0 zł   1633,78 zł (minimalna płaca)
2300 zł 1669,05 zł 35,27 zł
2400 zł 1738,57 zł 104,79 zł
2500 zł 1808,10 zł 174,32 zł
2600 zł 1877,62 zł 243,84 zł
2700 zł 1947,15 zł 313,37 zł
2800 zł 2017,67 zł 383,89 zł

Uwaga! Jeśli chcesz wiedzieć, ile komornik zabierze z umowy o pracę na niepełny etat, pomnóż kwotę płacy minimalnej przez wymiar czasu swojej pracy (1/2 etatu, 1/4 etatu itd.)

Zajęcia komornicze a umowy cywilnoprawne

Jeśli pracujesz na umowę zlecenia lub dzieło, jesteś w gorszej sytuacji w porównaniu do pracowników etatowych. Tu Kodeks Pracy nie ma zastosowania, urzędnik może zająć nawet 100% kwoty zarabianej przez dłużnika.

W jakich przypadkach nie dojdzie do zajęcia pełnej kwoty? Musisz spełniać jednocześnie poniższe założenia

  • Gdy umowa o dzieło to jedyne źródło twojego dochodu
  • Gdy od dłuższego czasu wykonujesz zlecenia dla jednego zleceniodawcy
  • Gdy wypłaty są regularne (co tydzień, co miesiąc itd.),
  • Gdy zarobki z tytułu tej umowy mają stały charakter

Jeśli faktycznie spełniasz powyższe założenia, możesz wystąpić do komornika z wnioskiem o wyjątkowe potraktowanie twojej sytuacji. Poddajesz bowiem argument, że można traktować twoją umowę na równi z umową o pracę.

Komornik nie ma obowiązku akceptacji takiego wniosku, jednak może się przychylić do twojej prośby.

Zajęcia komornicze a renta i emerytura

Emeryt oraz rencista to statusy chronione prawem, podobnie jak osoba, która pracuje na umowie o pracę. Minimalna emerytura w 2019 wynosi 1100 zł, z czego komornik musi zostawić 825 zł, czyli 75% kwoty minimalnej.Warto wiedzieć, że komornik nie może także przekroczyć pewnej górnej granicy egzekucji.

Ile komornik ma prawo zająć, gdy jesteś rencistą lub emerytem?

  • Dla długów wynikających z alimentów: do 60%
  • Dla długów wynikających z korzystania z płatnych pobytów w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych: do 50%
  • Dla innych długów: do 25%

Zajęcia komornicze a konto bankowe

Czy komornik może „wejść na konto bankowe”? Owszem, ma do tego prawo. Będzie w ten sposób kontrolować pieniądze, które wpływają i które wypływają z rachunku dłużnika.

Przelewy, które trafią na takie konto, podlegają egzekucji. Pamiętaj jednak, że komornik ma obowiązek zostawić ci minimalne środki do życia.

Teraz już wiesz, ile może zająć komornik z różnych form wynagrodzenia. Komornik jest ograniczony konkretnym przypadkiem dłużnika (długi alimentacyjne / niealimentacyjne), musi także mieć na uwadze kwotę wolną od zajęć. Przepisy były aktualizowane w styczniu 2019 r. i warto o tym pamiętać.

Czy komornik może zająć całe wynagrodzenie?
5 (100%) 1 głosów

Dodaj komentarz

  Subscribe  
Powiadom o