komornik w pracy

Ile może zabrać komornik? Nowe prawo działa na korzyść dłużników

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe akty prawne, które reformują w całości pracę komorników. Ustawa o komornikach sądowych oraz Ustawa o kosztach komorniczych regulują sprawy związane z obsadzaniem stanowisk komorników, rewirami, oświadczeniami majątkowymi i inne kwestie. Przede wszystkim jednak zmienia zasady odzyskiwania długów.

Do czego uprawniony jest teraz komornik? Wykonuje on orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym. Zabezpiecza także spadek lub dokonuje spisu inwentarza. Może wylegitymować dłużnika, aby sprawdzić jego tożsamość.

Oprócz tych zadań komornik także:

 1. osobiście doręcza zawiadomienia sądowe, pisma procesowe i inne dokumenty sądowe,
 2. sporządza protokół stanu faktycznego oraz
 3. na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Prowadząc czynności w terenie, komornik ma obowiązek nagrywać swoje działania. Wynika to z licznych skarg składanych na komorników w poprzednich latach. Nagranie każdorazowo będzie dołączane do akt postępowania, aby w razie potrzeby móc odtworzyć rzeczywisty przebieg czynności.

Gdy wiemy już do czego komornik jest uprawniony, sprawdźmy kwestie najważniejsze: ile pieniędzy może zająć  komornik i na jakich zasadach komornik ściąga długi.

50%, 60% czy 100% - ile może zabrać komornik w 2019 roku?

Ściąganie długów przez komornika jest uwarunkowane trzema czynnikami.

 1. Czy twoje długi wynikają z alimentów czy z innych powodów?
 2. Czy pracujesz na umowie o pracę (pełny czy niepełny etat), zlecenie czy dzieło?
 3. Czy po ściągnięciu długów zostanie ci kwota minimalnego wynagrodzenia?

Wszystkie przypadki tłumaczymy poniżej.

Ile może zabrać komornik z umowy o pracę?

60% pensji oddasz komornikowi, jeśli twoje długi wynikają z alimentów i pracujesz na pełny etat. Jeśli jednak wynikają one z innych, niespłaconych zobowiązań finansowych, komornik zabierze maksymalnie 50% wynagrodzenia osobie, która pracuje na pełny etat.

Kwota wolna od zajęć w 2019 roku wynosi 2250 zł brutto (równowartość minimalnej płacy). Tych pieniędzy komornik nie zabierze. Jeżeli zatem zarabiasz 1633 zł  na rękę, czyli minimalną krajową, komornikowi nie oddasz nic. Zajęcie wynagrodzeń przedstawiamy w poniższej tabeli.

Wynagrodzenie brutto Wynagrodzenie netto Ile może zabrać komornik? Ile pieniędzy zostanie dłużnikowi?
2250 zł 1633,78 zł 0 zł  

1633,78 zł

(minimalna płaca)

2300 zł 1669,05 zł 35,27 zł
2400 zł 1738,57 zł 104,79 zł
2500 zł 1808,10 zł 174,32 zł
2600 zł 1877,62 zł 243,84 zł
2700 zł 1947,15 zł 313,37 zł
2800 zł 2017,67 zł 383,89 zł

Aby obliczyć, ile może zabrać komornik z umowy o pracę na pół etatu lub na jedną czwartą etatu, należy  pomnożyć kwotę pensji minimalnej przez wymiar czasu pracy, czyli np.: 1/2 etatu lub 1/4 etatu.

Ile może zabrać komornik z umowy o dzieło?

O ile umowa o pracę w kontekście ściągania długów przez komornika jest korzystna dla dłużnika, o tyle sprawa komplikuje się przy umowach cywilnoprawnych, takich jak umowy o dzieło czy zlecenia. Tu, gdzie Kodeks Pracy nie ma zastosowania, urzędnik może zająć nawet 100% kwoty zarabianej przez dłużnika.

Nie dojdzie do zajęcia pełnej kwoty jeżeli:

 • umowa o dzieło to jedyne źródło dochodu dłużnika,
 • od dłuższego czasu pracuje dla jednego „zleceniodawcy”,
 • jego wypłaty są powtarzalne (co tydzień, co miesiąc itd.),
 • zarobki z tytułu tej umowy mają stały charakter.

Warunkiem jest spełnienie wszystkich powyższych założeń jednocześnie.

Ile może zabrać komornik z umowy zlecenia?

Jak wcześniej wspomnieliśmy, osoby, które pracują na umowie zlecenia, są w identycznej sytuacji, co osoby wykonujące dzieła. Komornik ma prawo zająć do 100% wynagrodzenia.

Gdyby zleceniobiorca spełniał 4 przywołane wyżej kryteria (umowa zlecenia jedynym źródłem dochodu, stałe zarobki, jeden pracodawca, powtarzalność wypłaty), może wystąpić do komornika z formalnym wnioskiem o wyjątkowe potraktowanie jego sytuacji. Wniosek jest składany po to, aby zarobki wynikające z umowy cywilnoprawnej zostały potraktowane, jakby wynikały z umowy o pracę. Komornik może, ale nie musi pozytywnie zaopiniować naszego wniosku.

Ile może zabrać komornik z emerytury i renty?

Podobnie jak pracownik etatowy, emeryt także jest chroniony prawem. Minimalna emerytura w 2019 wynosi 1100 zł, z czego komornik musi zostawić 825 zł, czyli 75% kwoty minimalnej. Ale czy wszystkie pieniądze ponad wspomniane 825 zł podlegają egzekucji? Nie, ponieważ kwota windykowana także ma górną granicę.

Komornik może zabrać emerytowi ponad kwotę 825 zł:

 • do 60% pieniędzy, gdy długi wynikają z alimentów,
 • do 50% pieniędzy, gdy zaległości wynikają z korzystania z płatnych pobytów w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • do 25% w odniesieniu do każdej innej egzekucji.

Ile komornik może zabrać z renty? Tu także prawo wskazuje, że kwota wolna od zajęć wynosi 825 zł (75% minimalnej emerytury). Z pozostałych pieniędzy rencista straci:

 • do 60% w przypadku egzekucji alimentacyjnej,
 • do 25% w przypadku egzekucji z innego tytułu.

Czy komornik może zająć konto bankowe?

Potocznie mówi się o „wejściu komornika na konto bankowe”. Urzędnik ma bowiem do tego prawo. Co to jednak dokładnie znaczy?

Zajęcie rachunku oznacza, że komornik sprawuje pieczę nad środkami wpływającymi i wypływającymi z konta dłużnika. Przelewy, które trafią na takie konto, podlegają egzekucji. Dłużnikowi zostawia się każdorazowo kwotę wolną od zajęcia.

Czy komornik może zająć środki z programu 500+ lub alimenty?

Jeśli obawiasz się, że komornik zajmie pieniądze wpływające na twoje konto z tytułu 500+ lub alimentów, możesz być spokojny. Prawo reguluje konkretne świadczenia, których komornik nie może egzekwować. Są to:

 • alimenty,
 • pieniądze wypłacane, gdy egzekucja alimentów jest bezskuteczna,
 • świadczenia rodzinne,
 • dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych,
 • zasiłki dla opiekunów,
 • środki otrzymywane z pomocy społecznej,
 • świadczenia integracyjne,
 • świadczenia wychowawcze
 • oraz jednorazowy zasiłek „Za życiem”.

Podsumowując, egzekucja komornicza podlega regulacjom prawnym. W świetle ustaw obowiązujących od 2019 roku komornik musi mieć na uwadze kwotę wolną od zajęć oraz nie może zabierać więcej, niż konkretnie wskazuje przypadek dłużnika (długi alimentacyjne / niealimentacyjne). Prawo chroni także osoby, które otrzymują świadczenia z tytułu programu rządowego 500+ czy alimenty.(nf)

5 (100%) 1 głosów

1
Dodaj komentarz

1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
wierzyciel

Kraj oszustów i naciągaczy.