Podatek od pożyczki. Kiedy należy go zapłacić?

Pieniądze pożyczamy w bankach, w firmach pożyczkowych, od znajomych oraz od rodziny. Dzięki nim finansujemy swoje potrzeby i marzenia. Ale skąd mamy wiedzieć, kiedy od nich odprowadzić podatek, a kiedy nie? Po lekturze tego poradnika podatek od pożyczki nie będzie mieć już przed tobą tajemnic!

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ustanawia, że umowy pożyczek pieniężnych podlegają opodatkowaniu. Oznacza to, że jeśli pożyczasz od rodziny lub znajomych, możesz być zobligowany – w określonej sytuacji – do odprowadzenia podatku do Urzędu Skarbowego. Co ważne – podatek powinien być płacony bez wezwania organu podatkowego, czyli dobrowolnie.

Stawka podatku wynosi 0,5% kwoty lub wartości pożyczki. Jeśli twoja umowa pożyczkowa mówi, że środki będą wypłacane niejednokrotnie i ich suma nie jest znana w chwili zawarcia umowy, podstawą do opodatkowania jest kwota każdorazowej wypłaty środków pieniężnych. Jeśli nie dotrzymasz obowiązku podatkowego, zapłacisz 20%. Kiedy i na jakich warunkach pożyczkobiorca będzie płacić podatek PCC, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych?

Kiedy należy zapłacić podatek od pożyczki?

Pożyczkobiorca ma zapłacić podatek od pożyczki w konkretnych sytuacjach. Są to:

 • pożyczenie pieniędzy w kwocie powyżej 9 637 zł (kwota zwolniona od podatku na mocy ustawy o darowiznach) – rozumiane jako przekazanie środków pieniężnych pożyczkobiorcy podczas wypełniania umowy pożyczki,
 • zmiana umowy pożyczki, która wpływa na kwotę pożyczki oraz
 • orzeczenie sądu lub ugoda, które wpływają na umowę pożyczki.

Kiedy nie musisz płacić podatku od pożyczki?

Duże znaczenie dla podatników mają także przepisy regulujące zwolnienie od składania deklaracji PCC. W myśl ustawy nie musisz płacić podatku, gdy pożyczasz pieniądze od:

 • małżonka,
 • zstępnych (dzieci, wnuków),
 • wstępnych (rodziców),
 • pasierbów,
 • rodzeństwa,
 • ojczyma i macochy

w kwocie do 9 637 zł (kwota zwolniona od podatku na mocy ustawy o darowiznach).

Nie musisz także płacić podatku, jeśli:

 • pożyczasz w instytucji finansowej lub
 • od innych osób fizycznych do łącznej kwoty 5 000 zł od jednego podmiotu i 25 000 zł od wielu podmiotów – w okresach trzech kolejnych lat kalendarzowych.

Obowiązki pożyczkobiorcy

Jakie obowiązki ma pożyczkobiorca względem podatku od pożyczki? Przede wszystkim musisz dopilnować formalności związanych z zawieraniem umowy pożyczki. Zaleca się, aby umowy pożyczki na kwotę powyżej 500 zł były zawierane na piśmie.

Dokumentacja, która stwierdza fakt dokonania takiej czynności powinna być sporządzona według właściwych wzorów. Umowa pożyczki musi zawierać informacje o:

 1. dacie i miejscu sporządzenia dokumentu,
 2. wskazaniu przedmiotu umowy,
 3. wskazaniu kwoty pożyczanej oraz okresu spłaty,
 4. oświadczeniu majątkowym pożyczkobiorcy,
 5. konsekwencjach nieterminowej spłaty oraz
 6. podpisy stron zawierających umowę pożyczki.

Poświadczenia notarialne nie są wymagane.

Musisz także pamiętać o złożeniu deklaracji PCC w odpowiednim terminie. Masz na to 14 dni od momentu zrealizowania umowy pożyczki, czyli jej wzięcia.

Gdzie złożyć deklarację i wnieść opłatę za pożyczkę? Do Urzędu Skarbowego, który jest właściwy względem twojego miejsca zamieszkania.

Podsumowując

- jako pożyczkobiorca musisz pamiętać, że pożyczki od osób prywatnych powyżej kwoty 5 000 zł lub od rodziny powyżej kwoty 9 637 zł są opodatkowane, a stawka wynosi 0,5%.

- obowiązek złożenia deklaracji, wyliczenia oraz wniesienia stosownej opłaty ciąży na pożyczkobiorcy.

- pamiętaj, że na opodatkowanie pożyczki masz 14 dni.

5 (100%) 1 głosów

Dodaj komentarz

  Subscribe  
Powiadom o