Pożyczka na weksel – ratunek czy ryzyko?

Idealna zdolność kredytowa to przywilej nielicznych. Co zatem zrobić, jeśli pożyczkodawcy co chwilę odsyłają nas z kwitkiem? Wielu szuka alternatywnych metod zdobycia gotówki i w zamian za szybką pożyczkę podpisuje weksel. Takie działanie często przynosi jednak zupełnie coś innego niż oczekiwanie korzyści.

Rynek pozabankowy przeszedł w ostatnim czasie spore zmiany. Regulacjom uległy koszty pożyczek, firmy pozabankowe muszą funkcjonować według ściśle określonych reguł, a sam klient takich instytucji może w końcu czuć się bezpiecznie. Firmy pożyczkowe już dawno przestałby być alternatywą dla banków, z której korzystają jedynie konsumenci o niskiej zdolności kredytowej.

Klasyczny klient takich instytucji to obecnie osoba ze stabilną sytuacją finansową, która wybiera pozabankowe rozwiązania głównie ze względu na szybką opcję zdobycia gotówki przy jednoczesnym ograniczeniu formalności do minimum. Firmy pożyczkowe z kolei przykładają dużo większą wagę do oceny możliwości finansowych klienta i wsparcia pożyczkowego udzielają dopiero wtedy, gdy mają pewność, że potencjalne zobowiązanie nie będzie stanowiło przesadnego obciążenia dla wnioskodawcy.

Mimo, że sektor pozabankowy stał się bardziej prokliencki, konsumenci nadal muszą zachować czujność i przed złożeniem wniosku o pożyczkę dobrze prześwietlić potencjalnego pożyczkodawcę. Na rynku wciąż działają bowiem pseudo firmy pożyczkowe, które z powyższymi zasadami nie mają nic wspólnego. Ich nadrzędnym celem jest nie wsparcie, a wyłudzenie od klienta jak największej kwoty.

Takie “instytucje” celują głównie w osoby zadłużone, chwytające się każdej możliwości pożyczenia pieniędzy. W zamian za pożyczkę oczekują z kolei horrendalnie wysokich odsetek, dodatkowych opłat, zastawu mieszkania czy też podpisania weksla. Niestety, takie wymogi zamiast oczekiwanego ratunku narażą nas jedynie na ryzyko utraty resztek posiadanego majątku. Co więcej, ze wszystkich wymienionych powyżej zabezpieczeń to właśnie weksel - choć na pierwszy rzut oka najmniej szkodliwy - może przynieść klientowi największe straty

Weksel w praktyce

Z prawnego punktu widzenia weksel to papier wartościowy na podstawie którego pożyczkodawca może domagać się od dłużnika spłaty zobowiązania, a w razie braku takiej płatności, dochodzić swoich praw na drodze sądowej i egzekucyjnej. Każdy taki dokument  powinien przybrać formę pisemną i zawierać następujące elementy:

  • nazwę “weksel” umieszczoną na samym początku dokumentu,
  • datę i miejsce podpisania,
  • datę i miejsce spłaty zobowiązania,
  • dane pożyczkodawcy,
  • dane zobowiązanego,
  • podpis zobowiązanego.

Pożyczkobiorca powinien także zwrócić uwagę, aby kwota widniejąca na wekslu była adekwatna do rzeczywiście wypłaconej pożyczki. Jeśli pożyczkodawca wejdzie na drogę sądową i uzasadni swoje roszczenie posiadanym wekslem, sąd nie będzie badał słuszności podanej kwoty, a jedynie sprawdzi, czy zostały spełnione wszystkie wymogi formalne co do wyglądu takiego dokumentu. Jeżeli weksel nie będzie budził żadnych zastrzeżeń, klient otrzyma nakaz spłaty na kwotę zgodną z jego wartością.

Ciemne strony pożyczki na weksel

Choć warunki zabezpieczenia w postaci weksla są ściśle określone, dokument ten stanowi dla pseudo pożyczkodawców doskonałe pole do nadużyć. W wielu przypadkach kwota wpisywana na wekslu kilkukrotnie przekracza wartość pożyczki, a mającego w związku z tym wątpliwości klienta przekonuje się, że ten fakt tak naprawdę nic nie znaczy.

Co więcej, w środowisku podejrzanych pożyczek popularne są także tzw. weksle in blanco. Dokumenty te podsuwa się pożyczkobiorcy do podpisu bez jasno sprecyzowanej kwoty. Pożyczkodawca może natomiast wpisać potem dowolną kwotę i domagać się jej zwrotu zgodnie z prawem. Oczywiście, w takich przypadkach przekonuje się pożyczkobiorcę o uczciwości i zapewnia, że weksel będzie miał dokładnie taką wartość, jak udzielona pożyczka. Niestety, historie osób, które uwierzyły w takie słowa dowodzą, że zwykle jest zupełnie inaczej.

Nie da się ukryć, że pseudo pożyczkodawcy bazują na niewiedzy klientów w dziedzinie działania weksli. A gdy do tego dochodzi jeszcze pilna potrzeba pozyskania gotówki, często przymykamy oko na rzeczy, które wzbudzają nasze podejrzenia.

Pożyczka na weksel - lepiej omijaj!

Zanim zaciągniemy jakąkolwiek pożyczkę, musimy wiedzieć dokładnie jaką kwotę i kiedy mamy zwrócić. Świadomość kosztów pożyczki i czasu na jej spłatę pozwoli nam ocenić czy dane zobowiązanie nie przekracza naszych możliwości finansowych. Tylko takie działanie pozwala na w miarę bezpieczne zapożyczanie się. W przypadku pożyczek na weksel udzielanych metodami opisanymi powyżej takiej gwarancji nie ma. Lepiej zatem podchodzić do nich z dużą dozą ostrożności i jeśli to możliwe, najpierw wykorzystać wszystkie inne opcje np. pożyczki udzielane online.(kg)

Zobacz ranking darmowych pożyczek

Pożyczka na weksel – ratunek czy ryzyko?
5 (100%) 2 głosów
Katarzyna Gaweł

Dodaj komentarz

  Subscribe  
Powiadom o