osoba podpisująca umowę pożyczki

Umowa pożyczki. Wzór

Umowa pożyczki to podstawa bezpiecznej współpracy między klientem a firmą pożyczkową. Określasz w niej strony umowy, koszty pożyczki, zasady na jakich ta pożyczka jest udzielana i wiele innych elementów. W tym artykule podpowiadamy, co powinna zawierać dobrze skonstruowana umowa pożyczki.

Prawo nakłada obowiązek zawierania umów na piśmie przy wartości pożyczki pieniężnej lub rzeczowej rzędu 1 000 zł. Dobrą praktyką jest natomiast zawieranie takich umów już przy wartości 500 zł. Jednak firmy pożyczkowe, dbając o interes własny i klienta, pożyczając nawet 100 zł, podsuną ci dokument umowy pożyczki do podpisania.

Co powinna określać umowa pożyczki?

Jakie elementy są obligatoryjne dla umowy pożyczki? Przygotowaliśmy dla ciebie listę, z której możesz skorzystać za każdym razem, gdy decydujesz się pożyczyć lub udzielić pożyczki.

 • Strony pożyczki (pożyczkobiorca i pożyczkodawca)
 • Data oraz miejsce zawarcia umowy pożyczki
 • Przedmiot umowy pożyczki
 • Warunki określające zwrot pożyczki
 • Oświadczenie dotyczące sytuacji finansowej osoby pożyczającej
 • Czas trwania umowy pożyczki
 • Określenie zabezpieczeń i następstw, gdy spłaty pożyczki nie zostanie dochowana
 • Informację o warunkach wcześniejszej spłaty pożyczki
 • Podpisy obu stron umowy pożyczki

Pożyczkodawcą może być instytucja pozabankowa lub osoba fizyczna. W obydwu przypadkach konieczne jest wskazanie tej strony umowy, czyli podanie pełnej nazwy, adresu oraz numeru NIP, KRS czy REGON w przypadku firmy oraz imion i nazwisk, daty urodzenia, adresu zamieszkania, serii oraz numeru dowodu osobistego i/lub PESEL w przypadku osoby fizycznej.

Jak regulowane są koszty pożyczki?

Umowa pożyczki określa przede wszystkim jej przedmiot. Przedmiotem będzie zazwyczaj określona kwota pieniężna przekazywana pożyczkobiorcy, który zobowiązuje się ją zwrócić w określonym terminie i wysokości.

Firmy pożyczkowe na umowach sporządzają szczegółowy opis kosztów w tabeli. Znajdziesz tam informacje o całkowitej kwocie pożyczki, walucie, prowizji, całkowitym koszcie pożyczki, odsetkach czy wysokości RRSO. Dodatkowym elementem dla pożyczkobiorcy jest tzw. Karta Informacyjna, gdzie znajdziesz powyższe informacje powtórzone w przejrzystej formie oraz Tabela Opłat i Prowizji i Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Umowa pożyczki – inne istotne elementy

Osobnymi punktami powinny być zapisy o zasadach i terminach zwrotu pożyczki. Pożyczkobiorca składając podpis na dokumencie, zobowiązuje się do spłaty pożyczki na zasadach określonych w umowie i zgodnie z harmonogramem spłat. Elementy takie jak ilość rat, wysokość rat, terminy spłaty, informacje o przedłużeniu pożyczki i zasadach tego zabiegu to także istotne informacje zawierane w umowie.

Charakter obligatoryjny ma ponadto zapis dotyczący odstąpienia od umowy pożyczki i konsekwencjach takiego odstąpienia. Dobrze pamiętać, że zgodnie z prawem mamy możliwość odstąpienia od umowy pożyczki w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

Jak widzisz, dobrze skonstruowana umowa pożyczki dostarcza ci wszystkich niezbędnych informacji o pożyczce. Znajdziesz na niej informacje takie jak:

 • pomiędzy kim jest zawarta umowa,
 • kiedy i gdzie została podpisana,
 • co jest jej przedmiotem, j
 • akie są szczegółowe warunki dla obydwu stron,
 • czy pożyczkobiorca jest w stanie wziąć na siebie takie zobowiązanie finansowe,
 • jak powinna być spłacana wartość pożyczki.

Jeśli pożyczasz pieniądze od osoby prywatnej, umowa może być bardzo prosta. Warto, żebyś pamiętaj o jej spisaniu już przy kwocie 500 zł, choć prawo wymaga umowy pisemnej dopiero od kwoty 1 000 zł. Jeśli pożyczasz natomiast od firmy pożyczkowej, wczytaj się dokładnie w taką umowę i pytaj doradców, jeśli coś budzi twoją wątpliwość.

Twoja ocena

Dodaj komentarz

  Subscribe  
Powiadom o